Godišnji izvještaj agencije MOODY'S o BiH, nema promjene rejtinga

10.1.2010

Međunarodna bonitetna kuća Moody's Investor Service objavila je Godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2009. godinu, bez izmjene kreditnog rejtinga. Ova bonitetna kuća je Bosni i Hercegovini 2006. godine dodijelila kreditni rejting B2 sa stabilnim izgledima koji je od tada nepromijenjen.

U svom Godišnjem izvještaju o Bosni i Hercegovini, Moody's Investor Service navodi da se ovaj rejting zasniva na procjeni koja ukazuje na nisku ekonomsku i institucionalnu snagu države, srednji nivo finansijske snage vlade i visok nivo osjetljivosti na rizike. 

Moody's ocjenjuje da je ekonomska snaga države niska, zbog niskog nivoa bogatstva i male ekonomije koja nije raznolika. I pored ovih negativnosti, bosanskohercegovačka ekonomija uspijeva da se nosi s globalnom ekonomskom krizom, čak i bolje nego određeni broj sličnih država, iako se značajniji oporavak ne očekuje u skorijoj budućnosti. Moody's očekuje sporiji ekonomski rast u odnosu na visoke stope  koje su zabilježene u periodu od 2002. do 2008. godine, s obzirom na to da se procjenjuje da će izvoz većine evropskih privreda biti prilično skroman, dok će usporeni kreditni rast ograničavati potrošnju i nove investicije.

Bosanskohercegovačke institucije su slabe kako prema globalnim tako i prema regionalnim standardima. Institucionalna efikasnost pati zbog složene strukture vlasti i nedostatka saradnje između različitih nivoa vlasti, entiteta i političkih partija.

Moody's predviđa da će kampanja za opšte izbore u oktobru 2010. godine otežati dalje unapređenje upravljanja. Iako neuspjeli pokušaji da se poboljšaju struktura upravljanja i saradnja ne bi trebali sprečavati postepeni napredak ka jačanju institucija, tempo napretka će vjerovatno biti sporiji i neujednačen u odnosu na druge zemlje u regionu.

Moody's ocjenjuje da je vladin dug umjeren. To je, uglavnom, dug prema zvaničnim kreditorima i po niskim kamatnim stopama. Kapaciteti fiskalne prilagodljivosti su ograničeni zbog krutosti u potrošnji i velikog neformalnog sektora u ekonomiji. Nagli pad budžetskih prihoda i ograničena mogućnost rebalansa budžeta primorali su vlasti da 2009. godine potraže pomoć od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Predviđa se da će izbori u 2010. godini zakomplikovati proces fiskalne konsolidacije, zbog toga što su politički osjetljiva socijalna davanja prema važnim grupama glasača u najvećoj mjeri na udaru smanjenja potrošnje.

Moody's očekuje da će političke tenzije ostati problematične u kratkoročnom periodu i da će se vjerovatno pogoršati tokom kampanje za opšte izbore.

Bosanskohercegovački bankarski sistem je relativno stabilan u toku globalne finansijske krize. U okviru programa MMF-a, u BiH je primijenjena Bečka inicijativa prema kojoj su se međunarodne banke koje posluju u BiH obavezale da će održavati dovoljan nivo kapitala i likvidnosti u bankama kćerkama u BiH. Ovo je od posebne važnosti za smanjenje pritiska na platni bilans, s obzirom na to da banke duguju oko dvije trećine vanjskog duga bosanskohercegovačkog privatnog sektora.

Stabilan izgled rejtinga balansira između slabih ekonomskih izgleda i političkih tenzija koje su prisutne s jedne, i pritiska za servisiranjem umjerenog duga i finansijske podrške MMF-a i Evropske Unije (EU) s druge strane. Moody's očekuje da će organi vlasti moći da se nose sa  uticajima globalne ekonomske krize na fiskalna pitanja, kao i da izbjegnu velika i stalna povećanja vladinog duga.

Služba za odnose sa javnošću


Newsletter CBBiH