Senad Softić o građevini Centralne banke u Hastahani: Najveći smo zagovornici parka

12.3.2021

Senad Softić o građevini Centralne banke u Hastahani: Najveći smo zagovornici parka 

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Senad Softić je u intervjuu za Klix.ba govorio o planu da naprave građevinu u dijelu sarajevskog parka Hastahana.

Obrazložio je zašto su odlučili da građevina bude na spomenutoj lokaciji i osvrnuo se na brojne glasine o ovom projektu.

Tema razgovora sa Softićem je bio izbor arhitektonskog rješenja koje je predstavljeno ove sedmice. Komentarisao je protivljenje dijela građana i političara ovom projektu.

Odgovorio je na pitanje šta bi moglo značiti ako se Hastahana proglasi nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Guverner Centralne banke je ukazao i na najznačajnije detalje ove građevine i naveo kako će se njome doprinijeti lokalnoj zajednici, tj. Općini Centar.

Kako je Centralna banka Bosne i Hercegovine došla na ideju kupovine parcele na lokalitetu Hastahana?

Plan za osiguravanje adekvatnog prostora predviđen je Strateškim planom Centralne banke za period od 2016. do 2021. godine, kojim je banka definisala cilj da, u svrhu efikasnog i sigurnog poslovanja i administracije, osigura odgovarajuće poslovne prostore za sve svoje organizacione jedinice.

Od tada smo intenzivno radili na pronalasku adekvatne lokacije za gradnju. Međutim, svaka od potencijalnih lokacija, s aspekta poslovanja centralnog bankarstva, imala je neki nedostatak. U momentu kada je Općina Centar izmijenila svoj regulacioni plan i predvidjela mogućnost gradnje jedne ovakve građevine u Kranjčevićevoj ulici, mi smo iskazali interes za navedeno i dostavili Općini svoje pismo namjere.

Nakon toga su uslijedile aktivnosti na potpisivanju ugovora, plaćanju kupoprodajne cijene, naknade na ime rente i u konačnici je Centralna banka uknjižena kao vlasnik predmetnog zemljišta 1/1. CB je korisnik zgrade u ulici Maršala Tita 25, koja je u državnom vlasništvu, a ujedno je i nacionalni spomenik, te je vlasnik zgrade u ulici Mehmeda Spahe 3, koja također, većim dijelom, pripada Centralnom uredu CB-a, dok vrlo mali dio prostora (skoro 10 posto) predstavlja prostor koji koristi Glavna jedinica Sarajevo (uključujući i prostorije od posebnog značaja).

Glavna jedinica Sarajevo drži račune rezervi najvećeg broja banaka u Bosni i Hercegovini preko kojih se vrše poravnanja svih plaćanja građana i pravnih osoba, te obavlja gotovinske transakcije. Neophodno nam je osiguranje adekvatnog prostora za ove procese koji su od značaja za budućnost poslovanja CB.

"Nismo uticali na izmjene regulacionog plana"

Pojavljivale su se špekulacije u vezi s ovim projektom, od povezivanja banke s usvajanjem regulacionog plana do namjere daljnje prodaje. Šta je ustvari istina od svega toga?

Nije tajna da smo se u potrazi za odgovarajućom lokacijom, u prethodnim godinama obraćali većem broju općinskih administracija u Sarajevu takvim zahtjevom. Moguće da je to bio logičan razlog povezivanja banke s ovom lokacijom i očekivano je da jedna institucija od državnog značaja bude zainteresovana za taj prostor.

Smatramo da lokacija u jezgru glavnog grada jeste mjesto za institucije poput CB, po uzoru na sve centralne banke u Evropi i svijetu. Svakako bi trebala imati prioritet ispred privatnih investitora.

Centralna banka ni na koji način nije uticala na izmjene regulacionog plana.

Namjera banke također je jasna i definisana kupoprodajnim ugovorom, a to je isključivo gradnja zgrade za naše potrebe. Nikada kod CB nije bilo govora o daljnjoj prodaji zemlje, niti građevine, a naročito ne onog dijela koji se gradi iznad zemlje i to i ovim putem oštro demantujemo.

Poslovni procesi CB, sa sigurnosnih aspekata, ne mogu biti organizovani s bilo kim pod istim krovom. To su špekulacije koje su se plasirale i proširile u neformalnim grupama unutar lokalne zajednice, bez ijednog argumenta koji ide u prilog takvim tvrdnjama.

Ista je situacija i s tvrdnjama o podizanju zida oko buduće građevine banke, vojnim i policijskim službenicima koji će osiguravati zgradu itd. To govori, zapravo, u prilog tome da su takve informacije plasirane s lošom namjerom, ali mislim da ćemo vremenom pokazati da to nikada nije bio dio naših planova.

I samo idejno rješenje jasno ukazuje na opredjeljenje CB da izgradi reprezentativnu građevinu, uz apsolutno uvažavanje lokaliteta na kojem se nalazi. Naši građani i sada normalno koriste dostupne javne površine u blizini zgrada CB u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.

"Idejno rješenje izabrali eminentni stručnjaci"

Kako je protekao izbor idejnog rješenja?

Idejno rješenje izabrano je nakon provedenog postupka javne nabavke, odnosno konkursa za izradu idejnog rješenja koji je bio javno objavljen preko portala e-nabavke. Važno je naglasiti da su svi radovi do momenta donošenja konačne odluke komisije bili anonimni, a tek po odabiru je izvršeno uparivanje šifri pod kojim su radovi dostavljeni s njihovim autorima.

Također, većinski dio komisije predstavljali su eminentni stručnjaci iz prakse koje smo angažovali izvan banke kako bismo dobili najbolje rješenje i to se pokazalo kao dobitna kombinacija. Pobjedničko rješenje potpisuje Grupa ARH d.o.o. iz Sarajeva. O cjelokupnom postupku javnost je, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, pravovremeno obaviještena i svi relevantni dokumenti su objavljeni na našoj web stranici.

Naši zahtjevi su od početka bili usmjereni ka tome da ta građevina bude u potpunosti uklopljena u cjelokupan ambijent, zato je i njen odabir trajao tako dugo i mislim da je rezultat odličan. S druge strane, taj vremenski period, na koji nismo mogli uticati zbog zakonski definisanih procedura i rokova, nas je na neki način i koštao nezadovoljstva koje je danas prisutno kod dijela građana, ali se nadamo da ćemo i to uspjeti popraviti, te to nezadovoljstvo minimizirati konkretnim djelovanjima i argumentima.

Naime, od kupovine zemljišta do odabira idejnog rješenja prošlo je nešto više od godinu i nažalost taj period je otvorio mogućnosti za razne spinove, priče, špekulacije, plasiranje netačnih informacija itd. U tom dijelu ima i odgovornosti CB i žao nam je da je komunikacija otišla u pogrešnom smjeru jer u medijskom smislu nismo bili značajnije prisutni, ali smo nestrpljivo čekali trenutak da javnosti predstavimo izabrani projekt.

"Neće biti preprodaje, niti gradnje zidova oko zgrade"

Jeste li upoznati o djelovanju neformalne grupe građana i dijela općinskih vijećnika koji se žustro protive ovom projektu?

Naravno, o djelovanju i stavovima grupe građana okupljene oko Inicijative Hastahana smo upoznati i želimo jasno istaći da podržavamo svaki oblik aktivizma i borbe građana za njihova prava. Međutim, mi u banci smo sigurni da veliki broj ljudi iz lokalne zajednice ima negativan stav prema ovom projektu upravo iz razloga što su im kroz duži vremenski period plasirane netačne informacije.

Ako jednoj mladoj majci, tinejdžeru koji ima potrebu za sportsko-rekreativnim sadržajem ili stanovniku Kranjčevićeve koji šeta sa psom kažete da taj prostor više neće biti namijenjen njima i da će biti opasan zidovima i prepun specijalaca koji čuvaju prostor, sasvim logično je očekivati da će oni biti žustri protivnici takve gradnje. Svi bismo bili, uključujući i mene lično.

Stoga, želim jasno poslati poruku da takvi planovi nisu nikada bili dio naših ideja. Cjelokupan lokalitet osmišljen je da poboljša kvalitet života kompletne lokalne zajednice i ako općinske vlasti budu spremne da se posvete uređenju parkovske površine, iskoriste na najbolji način ponuđene ideje i ako uspostavimo adekvatnu saradnju, ne postoji više nijedan objektivan razlog zašto bi neko bio protiv.

S Inicijativom građana Hastahana ostvarili smo i direktan kontakt te smo odgovarali na sve njihove upite koje smo dobili, pružali smo informacije koje su nam u tom trenutku bile dostupne, ali je npr. indikativno da ova inicijativa građana na svojoj Facebook stranici nije objavila jedan od posljednjih odgovora koje je dobila od banke, a koji sadrži odgovore na mnoga njihova pitanja i dileme, iako su to najavljivali. Odgovor se može pronaći i na našoj web stranici.

S pravom se pitamo da li bi ta objava i odgovori koje smo dali uticali na broj prikupljenih potpisa građana kojima se želi inicirati donošenje odluke o poništenju regulacionog plana i kome je zapravo to u interesu?

Ne vidimo nijedan razuman razlog zbog kojeg bi Općina donijela tako nesmotrenu odluku i trpjela veliku štetu, jer naš projekt nije okrenut protiv građana, naprotiv.

Potrebno je da javnost zna da je CB uložio veliki trud, finansije i vrijeme da dođe do ove faze projekta i apsolutno nam je, čak i hipotetički, neprihvatljiva bilo kakva promjena lokacije, a naročito sporazumni raskid ugovora.

Za sporazumni raskid potrebna je saglasnost obje ugovorne strane. CB je svoje ugovorne obaveze u potpunosti i pravovremeno izvršio i nemamo razloga za raskid ugovora. S druge strane, ukoliko se i pojave neke prepreke, u tom slučaju radi se o neizvršavanju ugovornih obaveza kod Općine Centar. Tada bi odštetni zahtjev, pored iznosa plaćene kupoprodajne cijene i rente za građevinsko zemljište, sigurno bio izuzetno visok.

S tim u vezi, ne vidim da bi bilo ko podržao takve prijedloge, jer njihova realizacija nikome ne ide u korist, pa ni lokalnoj zajednici. Takve prijedloge smatram, u najmanju ruku, neozbiljnim.

I pored toga, to zemljište bi i dalje bilo vlasništvo CB, na kojem se hipotetički ne bi smjelo ništa graditi. Da li onda želimo da Hastahana i narednih 20 godina izgleda ovako kako danas izgleda, osim onih dvadesetak dana kada se tu održavaju novogodišnje manifestacije i praznični marketi?

Objekat CB bit će vlasništvo institucije Bosne i Hercegovine. Opasne su i neargumentovane teze o navodnom otimanju zemlje od građana i kao takve su nam neprihvatljive. Ovakav lokalni narativ nije primjeren dijalogu u građanskom društvu, u kakvom svi želimo živjeti.

CB je državna institucija i u svemu što radimo, pa tako i u ovom projektu na prvom mjestu su nam integritet i povjerenje građana.

"Imamo dobrih ideja"

Govorilo se i o proglašenju ove lokacije nacionalnim spomenikom. O čemu se tačno radi?

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine je krajem prošle godine odlučila da historijski urbani krajolik Sarajeva proglasi nacionalnim spomenikom, pri čemu konkretno parcela u vlasništvu CB nije obuhvaćena tom odlukom.

Iako je sama odluka i među strukom još uvijek predmet rasprava i kao takva je poprilično nejasna, moramo naglasiti da ta činjenica nama nije sporna i da ćemo ispoštovati sve odluke nadležnih institucija. Ako postoji ijedan primjer dobrog domaćina kada je u pitanju briga o nacionalnim spomenicima, onda je to CB.

Naša zgrada u ulici Maršala Tita je također nacionalni spomenik, ujedno u njoj se nalaze i pokretna dobra koja uživaju isti taj tretman. Mi godinama uspješno vodimo brigu o ovom zdanju u centru grada. Nedavno je urađena kompletna restauracija kipova na ulazu u zgradu, koja je trajala više mjeseci, a stepenište je zamijenjeno na način da smo uspjeli nabaviti originalni kamen kojim su napravljene prve stepenice ove građevine.

Mislim da to dovoljno govori o našem odnosu prema nacionalnim spomenicima. Opredijeljeni smo i za mogućnost da dio nove zgrade bude otvoren za javnost i da pored naše izložbene postavke numizmatike i drugih podataka o ulozi i značaju centralne banke za jednu državu bude predstavljen, te bilo koji arheološki pronalazak do kojeg bi se eventualno došlo tokom gradnje.

Imamo puno dobrih ideja i još uvijek nije vrijeme da ih sve otkrivamo, ali smo uvjereni da će naići na odobravanje, jer nema razloga da ne bude tako.

"Najveći smo zagovornici parka, ali je njegovo uređenje u nadležnosti Općine Centar"

Šta smatrate najznačajnijim kod buduće građevine i kako će se njome doprinijeti lokalnoj zajednici?

Od početka smo svjesni velikog značaja ovog lokaliteta za lokalnu zajednicu i iz tog razloga nam je izgled buduće građevine važan. Zato je i njegov odabir trajao tako dugo. Istakao bih samo nekoliko važnih činjenica.

Parcela koja je u vlasništvu banke obuhvata površinu od 2.290 metara kvadratnih. Na toj parceli trenutno je betonirani parking bez zelenog rastinja i zauzima blizu 11 posto ukupne površine lokaliteta. Izabrano idejno rješenje predviđa u tlocrtu da površina zgrade zauzme skoro 940 metara kvadratnih.

Na preostalom dijelu naše parcele, više od polovine, kako je vidljivo i iz samih fotografija, predviđena je također zelena površina. Pored toga, kompletan krov buduće građevine je zbog uklapanja u ambijent zamišljen kao zeleni krov.

Prema usvojenom regulacionom planu, dozvoljena visina planirane zgrade je 15 metara. Idejnim rješenjem ova maksimalna visina je predviđena samo za zadnji dio zgrade koji je okrenut prema bolnici (op. a. Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš), dok se dio usmjeren ka parku postepeno blago spušta - niži je od dozvoljenog i preko zelenog krova se u potpunosti stapa s okolinom.

Građevina je maksimalno uvučena prema kraju parcele uz Kranjčevićevu i sva putna i druga komunikacija bit će isključivo iz Kranjčevićeve, gdje je također nauštrb parcele banke proširen pješački i kolski prilaz. Tako da ni na koji način svakodnevno obavljanje poslova banke neće utiecati na istovremenu realizaciju bilo kojih drugih sadržaja u parku.

Kako je i konkursna komisija naglasila: "Ovo je vrijeme rušenja stereotipa dobrom argumentacijom".

Mislim da sve navedeno govori dovoljno o tome koliki značaj banka pridaje ovom projektu i koliko je i nama u interesu da cijeli park poprimi izgled iz predloženih rješenja, a nemamo razloga da sumnjamo da će tako i biti. Naročito kada je riječ o realizaciji projekta iz nadležnosti CB.

Moramo naglasiti da sve što smo predstavili u prezentaciji idejnog rješenja predstavlja stvarne i realne projekcije i da cjelokupni lokalitet može i treba ovako izgledati.

Koliko će općinske vlasti biti spremne posvetiti se ozelenjavanju i uređenju parka svim potrebnim sadržajima, ostaje da se vidi. Ali, mi u tome zasigurno možemo biti dobar partner. Naša poruka je: stabilnost, povjerenje i integritet u svemu što radimo.

 


Newsletter CBBiH