CBBiH očekuje nastavak trenda oporavka ekonomske aktivnosti u odnosu na proljeće 2020. godine

26.3.2021

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je obogatila svoje dijagnostičke alate modelom za brze procjene ključnih makroekonomskih varijabli. Od prvog kvartala 2021. godine, jednom kvartalno, planiramo objavljivati ocjene trenutne ekonomske aktivnosti, prvenstveno dinamike realnog BDP-a i inflacije u BiH. Trenutno, CBBiH procjenjuje da je realni BDP, na godišnjem nivou, u četvrtom kvartalu 2020. godine niži za 3,77%, dok pad u prvom kvartalu 2021. godine iznosi 3,23%. Očekujemo nastavak deflacijskog razdoblja i tokom prvog kvartala 2021. godine, sa procijenjenom prosječnom godišnjom inflacijom od -1,31 %.

Grafikon: Brze procjene godišnjih promjena u realnom BDP-u

grafikon

Izvor: CBBiH. Napomena: 1 standardna devijacija uključuje interval od 68%, a 2 standardne devijacije interval od 95% pouzdanosti.

CBBiH koristi set dostupnih mjesečnih indikatora, koji su se pokazali kao dobri predkazatelji kretanja ekonomske aktivnosti u relativno bliskoj prošlosti, kako bi ocijenila intenzitet ekonomske aktivnosti do trenutnog kvartala. Projekcija sa grafikona iznad, koju koristimo kao brzu procjenu trenutne ekonomske aktivnosti, rezultat je prosjeka projekcija iz najviše pet zasebnih modela. Varijable korištene u modelima, ali i projekcijama u različitim periodima, se mijenjaju. pri čemu se koriste one za koje se, na temelju istorijskih podataka, pokaže da najbolje objašnjavaju pretpostavljeni obrazac ekonomske aktivnosti.

U periodima snažnih i čestih lomova, kakva je bila 2020. godina usljed pandemije, volatilnost većine indikatora ekonomske aktivnosti je značajna. Visoka neizvjesnost u pogledu projekcija podataka viših frekvencija, čak i ako možemo biti sigurni da u neposrednoj budućnosti neće biti dodatnih restriktivnih mjera zbog epidemiološke situacije, čini da njihova prediktivna moć slabi. Kako je trenutna epidemiološka situacija potpuno neizvjesna, odlučili smo se za balansiranu distribuciju mogućih rizika prosječne projekcije. Konkretno, to na grafikonu iznad znači da smo trenutno pretpostavili jednaku vjerovatnoću da će stvarna vrijednost ekonomske aktivnosti, jednom kada zvanični podaci budu dostupni, biti iznad, kao i ispod naše prosječne projekcije.

Raspon intervala pouzdanosti projekcije, ovdje predstavljen sa +/- 1 ili 2 standardne devijacije kratkoročnih projekcija iz različitih modela na osnovu kojih smo izračunali prosječnu vrijednost, i nije pretjerano širok pri trenutnim okolnostima. Procjenjujemo sa 68% pouzdanosti da će pad ekonomske aktivnosti u četvrtom kvartalu 2020. godine biti u rasponu +/- 1,2 procentna poena oko naše prosječne projekcije. Sa rastom projekcijskog horizonta, neizvjesnost projekcija raste. Stoga sa 68% pouzdanosti procjenjujemo da će pad ekonomske aktivnosti u prvom kvartalu 2021. godine biti u rasponu +/- 1,5 procentnih poena oko naše prosječne projekcije. U svakom slučaju, ne očekujemo pozitivne godišnje stope rasta ekonomske aktivnosti do kraja prvog kvartala 2021. godine. Ipak, primjetni su znakovi nastavka trenda oporavka nakon dramatičnog pada aktivnosti u drugm kvartalu 2020. godine.

Za razliku od modela za srednjoročne projekcije, koje objavljujemo dva puta godišnje, za tekuću i naredne dvije godine, model za brze kratkoročne procjene trenutne ekonomske aktivnosti se prvenstveno koristi za ocjenu dinamike realnog BDP-a i inflacije u trenutnom ili prethodnom kvartalu. Zvanični podaci o kvartalnom BDP-u, koji objavljuju nacionalne statističke agencije u BiH i drugim zemljama, obično su dostupni sa značajnim vremenskim otklonom. Kašnjenje sa objavom zvaničnih podataka po isteku kvartala otežava ocjenu stanja privrede i izradu srednjoročnih i dugoročnih projekcija. Posljedično, planiranje i ocjena efekata ekonomskih politika u zemlji može biti podložna brojnim revizijama. Brze kratkoročne procjene ključnih makroekonomskih varijabli u CBBiH koristimo do objave zvaničnih statističkih podataka, ili novog kruga kratkoročnih projekcija.


Newsletter CBBiH