Godišnja izvješća

Godišnje izvješće je publikacija koja sadrži pregled makroekonomskih kretanja za cijelu godinu, Izvješće o poslovanju Centralne banke Bosne i Hercegovine tijekom godine i Financijsko izvješće ovjeren od vanjskog revizora. Centralna banka Bosne i Hercegovine je, sukladno Zakonu o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, obvezna da Godišnje izvješće za prethodnu godinu podnese Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine do 31. ožujka. Godišnje izvješće se objavljuje nakon razmatranja na sjednici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Godišnje izvješće Centralne banke Bosne i Hercegovine je dostupno u tiskanoj verziji i na web-stranici.

Kalendar objavljivanja publikacija

Kategorija podataka Periodičnost Datumi objavljivanja u 2019. godini
Godišnje izvješće Godišnje lipanj 2019.

Arhiva:

Godišnje izvješće


Newsletter CBBiH